Φωτογραφίες από την παράσταση "Μακαρίτης …. ενεργός τώρα".