Φωτογραφίες από την έκθεση "Η εποχή του σιδήρου" του Jean - Jacques Tesson στο ξενοδοχείο Brown.

Φωτογραφίες από την έκθεση "Η εποχή του σιδήρου" του Jean - Jacques Tesson στο ξενοδοχείο Brown.