Ανακοίνωση από την Υπηρεσία Ύδρευσης για περιορισμό στην κατανάλωση του νερού.

Δήμος Αίγινας. Υπηρεσία Ύδρευσης. Ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε  ότι οι υδρομεταφορείς έχουν  διακόψει την υδροδότηση του Νησιού. Παρακαλούνται  οι καταναλωτές όπως περιορίσουν  την χρήση του νερού στα αναγκαίως απαραίτητα.
 
Ο Αντιδήμαρχος
Παναγιώτης  Μαρμαρινός