Δήμος Αίγινας. Αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ανακοινώνουμε ότι μετά από κατάλληλες υπηρεσιακές ενέργειες, αναβαθμίστηκε ο τρόπος εξυπηρέτησης πολιτών από το γραφείο ΟΑΕΔ του Δήμου. Το Γραφείο απέκτησε πρόσβαση και εντάχθηκε στο μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και μετά την αναγκαία ενημέρωση του προσωπικού μας, θα υπάρχει καλύτερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, υπηρεσίες όπως ανανέωση καρτών ανεργίας, έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας ή υπαγωγή στη λήψη επιδότησης ανεργίας, εφ’ όσον οι δικαιούχοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα διεκπεραιώνονται αυθημερόν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Γλαντζή Ευτύχιο (τηλέφωνα: 2297320030 ή 2297320011).