Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με επιχορήγηση, ανέργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών. Η προθεσμία υποβολής λήγει 14 Ιανουαρίου.

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αίγινας.
Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με επιχορήγηση, ανέργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών. Η προθεσμία υποβολής λήγει 14 Ιανουαρίου.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.