Δήμος Αίγινας. Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας πληροφορούμε ότι ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τον Δήμο μας σε συνεργασία με την εταιρεία “ Ανακύκλωση συσκευών α.ε .

Ο χώρος εναπόθεσης είναι πίσω από το Λεούσειο ΄Ιδρυμα όπου υπάρχουν οι ειδικοί μπλέ κάδοι ανακύκλωσης. Για ογκώδεις συσκευές ( ψυγείο – κουζίνα -πλυντήριο-κλιματιστικό κλπ ) παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ. 15516 ( εργάσιμες ημέρες & ώρες) για να καταγραφεί το αίτημά σας για την μεταφορά. Στο ίδιο επίσης τηλέφωνο μπορείτε να έχετε και άλλες πληροφορίες για το θέμα της ανακύκλωσης συσκευών .