Δήμος Αίγινας. Πρόγραμμα παροχής δωρεάν εξειτάσεων από την Περιφέρεια.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Η Περιφέρεια Αττικής, εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ.Ιωάννη Σγουρό, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της, χρηματοδοτεί εξ’ ολοκλήρου πρόγραμμα παροχής ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης

Ανασφάλιστων γυναικών με ψηφιακή μαστογραφία, και
Ανασφάλιστων αντρών και γυναικών με μαγνητική τομογραφία,

Βάσει προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Καθηγητή κ.Θεοδόση  Πελεγρίνη.

Το εν λόγω πρόγραμμα  εκτελείται από τη Μονάδα Έρευνας  Ακτινολογίας και Ιατρικής απεικόνισης  του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: Δημήτριος Α. Κελέκης, Ομ.Καθηγητής  Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ) στο:

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Παπαδιαμαντοπούλου 20

115 28 – ΑΘΗΝΑ
Για τηλεφωνικά ραντεβού απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 210 7227488 - 210 7285550.

Απαραίτητα  δικαιολογητικά:
  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας ή Οικονομικής Αδυναμίας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο Δήμο.
  3. Παραπεμπτικό ιατρού για την αιτούμενη εξέταση.
 Ο Δήμαρχος
 Θεοδόσιος Γ.Σακκιώτης