Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Απαγόρευση σφαγής αμνοεριφίων, χοίρων και βοοειδών σε μη εγκεκριμένα σφαγεία.

Λόγω των αυξημένων αναγκών κατά την περίοδο του Πάσχα, σας επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η σφαγή  αμνοεριφίων, χοίρων και βοοειδών σε ακατάλληλα σφαγεία ή σε υπαίθριους χώρους. Η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται, καθόσον η ανεξέλεγκτη σφαγή σε ακατάλληλους χώρους χωρίς την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και των προβλεπομένων κτηνιατρικών ελέγχων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.     
 
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  Γ.  ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ