Δήμος Αίγινας. Περιλήψεις Δημοπρασιών τμημάτων πλαζ.