Η επίσημη τοποθέτηση του Δήμου Αίγινας για την Κολώνα.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου".
Με  βάση τα όσα προηγήθηκαν και  συνδέονται με "παρεμβάσεις"  στον χώρο της Κολώνας, επισημαίνουμε  τα παρακάτω:

Ο χώρος της πλαζ του « κρυπτού Λιμένα» διά υπογραφής συμβάσεως με τα «Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε», παραχωρήθηκε στον Δήμο μας για μίσθωση.

Οι όροι της Σύμβασης παραχώρησης  αιγιαλού για μίσθωση είναι καθορισμένοι και υποχρεωτικοί από τους μισθωτές της πλαζ.

Για τον συγκεκριμένο χώρο εκτός  αιγιαλού, την ευθύνη διαχείρισης  έχει το Δασονομείο της Αίγινας και  η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Υπηρεσίες  με τις οποίες έχουμε καλή συνεργασία και απόλυτη συμφωνία σε βασικές  αρχές που διέπουν την πολιτική μας αντίληψη για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η "παρέμβαση" που διαπιστώθηκε στην Κολώνα έγινε χωρίς ενημέρωση του Δημάρχου.

Ωστόσο  σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση  η σημερινή εμφάνιση της περιοχής απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές  παρεμβάσεις αποκατάστασης, υπό  την εποπτεία των αρμόδιων Κρατικών Αρχών και του Δήμου.

Όσον αφορά τις ανακριβείς αναφορές περί κοπής δέντρων ή αρμυρικιών, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα και  με επίσημο έγγραφο του Δασονομείου, η κοπή πραγματοποιήθηκε από αγνώστους  κατά την χειμερινή περίοδο, πιθανότατα για οικιακή χρήση.
 
Για τον Δήμο της Αίγινας το περιβάλλον είναι δημόσιο αγαθό, βρίσκεται  στο επίκεντρο των δημοτικών  μας επιλογών και μάλιστα για  την συγκεκριμένη περιοχή το ενδιαφέρον μας είναι ιδιαίτερο, λόγω της σπουδαιότητας της Αρχαιολογικής θέσης.

Σε κάθε περίπτωση και όταν χρειάζεται, ο Δήμος μας υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο «καταστάσεις» που θίγουν την ποιότητα της ζωής και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ.ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ