Ενημέρωση από την Υπηρεσία Ύδρευσης για την υδροδότηση στην περιοχή Βαθέος και Μεσαγρού.

Ενημερώνουμε τους κατοίκους Βαθέος και Μεσαγρού ότι λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, έχει μειωθεί η υδροδότηση των Δεξαμενών των ανωτέρω Δημοτικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε όπως περιορίσουν την κατανάλωση στα αναγκαίως απαραίτητα.

Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας,
Παναγιώτης Μαρμαρινός