Δήμος Αίγινας - Υπηρεσία Ύδρευσης. Αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλή υδροδότηση του Μεσαγρού.

Δήμος Αίγινας - Υπηρεσία Ύδρευσης. Ανακοίνωση.
Έχει αποκατασταθεί η βλάβη σε γεώτρηση του Μεσαγρού και επανέρχεται σταδιακά, η ομαλή υδροδότηση  στα σημεία που υπήρχε πρόβλημα.

Επίσης  έχει  αποκατασταθεί και η βλάβη  σε αντλία του ΛΕΟΝΤΙΟΥ που υδροδοτεί την Δημοτική κοινότητα Αίγινας και είχε δημιουργήσει πτώση πίεσης νερού κατά την διάρκεια  της ημέρας σε ψηλά σημεία..