Δήμος Αίγινας. Υπηρεσία Ύδρευσης. Ανακοίνωση για διακοπή υδροδότησης στους Αγίους.

Δήμος Αίγινας. Υπηρεσία Ύδρευσης.
Λόγω βλάβης σε αγωγό διανομής  στους Αγίους θα γίνει διακοπή υδροδότησης  στην περιοχή από τις 12 μ.μ  έως αύριο στις 9 π.μ περίπου.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής.