Δήμος Αίγινας. Ψεκασμοί για καταπολέμηση κουνουπιών.

Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία
Σας  γνωρίζουμε  ότι,  την  Πέμπτη  27-6-2013,  πραγματοποιήθηκε  ψεκασμός για την καταπολέμηση  κουνουπιών στην  εκβολή  του Βιρού στο Μαραθώνα  και στη λίμνη της Βαγίας, από  την  Δ/νση  Υγειονομικού  Ελέγχου  &  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής,  της Περιφερειακής Ενότητας  Νήσων,  της Περιφέρειας Αττικής  κατόπιν των  ενεργειών  του  Δήμου  μας και  θα  γίνουν  επαναληπτικοί ψεκασμοί  για τη  σωστή αντιμετώπιση  του προβλήματος για τους  οποίους θα  σας ενημερώσουμε.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  Γ.  ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ