Δήμος Αίγινας. Ο κ. Νίκος Τζίτζης πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Α.Π:   
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
                                                                                                   Αίγινα    03 -  07 - 2013                                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός 385/2013

Ο Δήμαρχος Αίγινας Έχοντας υπόψη  του

    Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
    Την παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
    Tην αριθμ.383/2013 απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης του Αντιδημάρχου κ.Μπέση Ηλία.
    Την αριθμ. 384/2013 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ως Αντιδημάρχου του Δημοτικού Συμβούλου Τζίτζη Νικόλαου.

Α π  ο φ α σ ί ζ ο υ μ  ε

Α) Ανακαλούμε την αριθμ. 495/2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του Ηλία Μπέση ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.

Β) Ορίζουμε από την 03/07/2013 και μέχρι τέλους της θητείας της Δημοτικής αρχής, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αίγινας κ.Τζίτζη Νικόλαο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png