Ο Δήμος Αίγινας θα κλείσει κατά τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου, που αφορά την διαθεσιμότητα στην Αυτοδιοίκηση.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Στο πλαισίο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) γνωστοποιούμε στους συμπολίτες μας ότι ο Δήμος θα κλείσει κατά τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου, που αφορά την διαθεσιμότητα στην Αυτοδιοίκηση.

Την Δευτέρα 15/07/2013 θα λειτουργήσει μόνο ο τομέας Καθαριότητας και η Υπηρεσία Ύδρευσης, την Τρίτη 16/07/2013 όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές και την Τετάρτη 17/07/2013 θα λειτουργήσει μόνο η Υπηρεσία Καθαριότητα και η Υπηρεσία Ύδρευσης, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

Ο Δήμαρχος,
Θεόδοσιος Γ.Σακκιώτης