Δήμος Αίγινας. Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Σας  γνωρίζουμε  ότι,  την  Πέμπτη  18-7-2013,  πραγματοποιήθηκε  επαναληπτικός  ψεκασμός (τέταρτος), για την καταπολέμηση  των  κουνουπιών στην  εκβολή  του Βιρού στον  Μαραθώνα  και στη λίμνη της Βαγίας, από  την  Δ/νση  Υγειονομικού  Ελέγχου  &  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής,  της Περιφερειακής Ενότητας  Νήσων,  της Περιφέρειας Αττικής  κατόπιν των  ενεργειών  του  Δήμου  μας και  θα  ακολουθήσουν  και  άλλοι  επαναληπτικοί  ψεκασμοί  για  τη  σωστή  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  για  τους  οποίους  και  θα  σας  ενημερώσουμε.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ.  ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ