Σύσκεψη για την παραβατικότητα στο Δήμο Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη του Δημάρχου Αίγινας, του Αντιδημάρχου και Προέδρου Επιτροπής Παραβατικότητας κ.Μαρμαρινού Παναγιώτη, του Δημοτικού Σύμβουλου κ.Πούντου Γεώργιου με τον Πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας κ.Σκαλτσιώτη Γιώργο και μέλη του Δ.Σ., Δρίτσα Νικόλαο, Κυριαζάνο Αντώνη, Παπαργύρη Γεώργιο, Τζώνη Γεώργιο, Καραγιάννη Δημήτρη και με εκπροσώπους του Λιμεναρχείου και του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας, για ζητήματα που αφορούν στην παραβατικότητα.
 
 Πιο συγκεκριμένα:  Κατεγράφησαν τα σημερινά δεδομένα.  Κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις.  Συγκροτήθηκε ομάδα ελέγχου μεταξύ του Δήμου, της Επαγγελματικής Ένωσης, του Λιμεναρχείου και του Αστυνομικού Τμήματος, με χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα, για επιτόπιους ελέγχους, προς αποτροπή των συμπτωμάτων αυθαιρεσίας που παρατηρούνται σε επίπεδο παραεμπορίου, παρασιτισμού, γυρολόγων και γενικότερα σε επίπεδο παραβατικότητας.