Δήμος Αίγινας. Περίληψη Διακήρυξης "Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2013-2014"

Δήμος Αίγινας. Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει

Την διεξαγωγή επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2013-2014΄΄.
Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Χρ. Λαδά 1) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 178.779,85 € πλέον του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου. Τα προς μεταφορά οχήματα είναι α) συρμός ρυμουλκού και ημιρουμουλκούμενου απορ/ρου συνολικού μήκους 16,00 μ και β) απορ/ρα αυτοκίνητα μήκους 8,00 μ και γ) φορτηγό αυτοκίνητο μήκους 9,50 μ.

Η μεταφορά των οχημάτων θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει οχηματαγωγό ή οχηματαγωγά πλοία δυνάμενα να εκτελούν πλόες με ένταση ανέμου 7 Μποφόρ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιριών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 8.939,00 € και βεβαιώνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαργαρώνης Ιωάννης - Τηλ. 22970-22800, 28776), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Νεκτάριος Γ. Κουκούλης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png