Ανακοίνωση από το γραφείο επόπτη δημόσιας υγείας του Δήμου Αίγινας για την εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων.

Ο Δήμος της Αίγινας, σας ενημερώνει ότι τα σεμινάρια που διοργανώνει σε συνεργασία με το Σύλλογο Εποπτών Δημόσιας Υγείας, για την Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, έως ότου καλυφθούν όλοι οι επαγγελματίες που υποχρεούνται να τα παρακολουθήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, κ. Σοφία Χατζίνα στο τηλ. 2297320054.