Δήμος Αίγινας. Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού διενέργειας διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 3463/2006 νέος ΔΚΚ.
β. Του Νόμου 3852/2010.
γ. Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».
δ. Του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/30-5-2005 τ. Α΄).
ε. Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί
προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο».
στ. Την υπ’ αριθμ. 128/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ζ. Την υπ’ αριθμ. 18151/11.11.2013 διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Αίγινας για τη νέα ασφαλιστική περίοδο
Γνωστοποιούμε ότι ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση των
οχημάτων του Δήμου Αίγινας που έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί την Δευτέρα
02 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00΄ λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών
αναγκών μετατίθεται για την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00΄.
 Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
 Νεκτάριος Γ. Κουκούλης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png