Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση για τα επιδόματα μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2012-2013.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία εξασφάλισης από το Δήμο του αναγκαίου χρηματικού ποσού για τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2012 – 13. Στις 16/12/13, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος με υπουργική απόφαση επιχορηγείται με 155.630 € (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΝ-ΜΦΧ), αφού στις 18/10/13 είχε υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δικαιούχοι είναι οι γονείς που μετέφεραν τα παιδιά τους με ίδια μέσα και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ για μετακινήσεις με χρήση ειδικού μαθητικού δελτίου, βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί υπηρεσιακώς από τους κ.κ. Διευθυντές /- ντριες των Σχολείων.

Η επιχορήγηση αναμένεται να πιστωθεί στο ταμείο του Δήμου λίγο πριν το τέλος του έτους, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης και ελέγχου των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ώστε εντός του Ιανουαρίου να γίνουν οι σχετικές πληρωμές. Το Γραφείο μας θα κρατά ενήμερους τους κ.κ. Διευθυντές / - ντριες των Σχολείων, που θα ενημερώνουν τους γονείς.

Πληροφορίες εκ μέρους του Δήμου θα δίνονται από τα τηλέφωνα 22973 20041 ή 42, μετά τα Χριστούγεννα. Διευκρινίζεται ότι για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών, από το σχολικό έτος 2013 – 14 και μετά, αρμόδια θα είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών Νεκτάριος Κουκούλης