Πρόσληψη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

Δελτίο Τύπου

Δήμος Αίγνας
Γραφείο Προσωπικού
Χρ. Λαδά 1
Τηλ.: 22973 20034
Πληροφορίες: Στάθη Δήμητρα

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ αριθ. 7923/21306/25-8-2008 Προκήρυξή της η Περιφέρεια Αττικής  προκηρύσσει  για το Δήμο μας, την πλήρωση επτά (7) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού -Δημοτικής Αστυνομίας-  οι οποίες κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:

  • Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας θέση 1.
  • Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας θέση 1.
  • Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις 5.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 15η Σεπτεμβρίου 2008 έως και την 6η Οκτωβρίου 2008.

Για την προμήθεια της ανωτέρω προκήρυξης, καθώς και εντύπων αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας [αρμόδια υπάλληλος κα Στάθη τηλ. 22973 20034] και στο ΚΕΠ του Δήμου μας [τηλ. 22970 26223].

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Ι. Κουκούλης