Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου. Ενημέρωση για το θέμα κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Θωμά.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Γνωστοποιούμε στους συμπολίτες μας ότι κατά την 23/12/2013 διαπιστώθηκε ολίσθηση στον λόφο πέριξ της περιοχής Αγ.Θωμά της Δημ.Κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας και εδαφικές διαρρήξεις.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της λύσης του προβλήματος έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

 Έγινε άμεση αυτοψία στον τόπο της κατολίσθησης, παρουσία του Δημάρχου και κλιμακίου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας.
 Με το υπ’αριθμ.20199/24-12-2013 έγγραφο μας – ως εξαιρετικά επείγον – καλέσαμε την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιβαλλοντικής Ενότητας Πειραιά – τμήμα τεχνικής υποστήριξης νησιωτικών δήμων να επιληφθεί του θέματος άμεσα.

Η ενημέρωση συνοδευόταν από σχετικές φωτογραφίες που παρουσίαζαν την βαθύτητα του ρήγματος
 Κινητοποιήθηκαν άμεσα συνεργεία του Δήμου για τον εντοπισμό πιθανόν βλαβών στα δίκτυα και πλήρη διακοπή κάθε παροχής από την δεξαμενή.
 Στις 03/01/2014 έγινε επίσκεψη εκπροσώπου της ΤΥΔΚ συνοδευόμενου από ιδιώτη γεωλόγο, λόγω της φύσης του προβλήματος και του επείγοντος της καταστάσεως.

Υποβλήθηκε το αριθμ.346/13-01-2014 έγγραφο προς την Πολεοδομία Πειραιά για έλεγχο κτισμάτων της περιοχής.
 
 Συντάχθηκε έκθεση της τεχν.υπηρεσίας του Δήμου για ανάθεση εργασιών αποστράγγισης για την προστασία των οικιών, αλλά και τον περιορισμό του φαινομένου της εδαφικής κατολίσθησης, συνοδευόμενο από μελέτη των επειγουσών εργασιών της Προισταμένης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας.
 Εκδόθηκε η αριθμ.64/2014 απόφαση Δημάρχου περί εκτέλεσης του κατεπείγοντος κι ανάθεσης του, λόγω του κατεπείγοντος με απευθείας ανάθεση.
 Υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΙΓΜΕΜ κ.Κωστόπουλο, για την εξέταση του θέματος που θα οδηγήσει στην σύνταξη σχετικής μελέτης.
 Επαναλήφθηκε η επίσκεψη του εκπροσώπου της ΤΥΔΚ κ.Σταύρου Βειόγλου μαζί με τον Δήμαρχο και εκπροσώπους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, για την εξέλιξη του φαινομένου.

 Υπεβλήθη έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΙΓΜΕΜ για αυτοψία κι επίσκεψη εκπροσώπου – γεωλόγου του ΙΓΜΕΜ

 Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του γεώλογου του ΙΓΜΕΜ κ.Εμμ.Αποστολίδη στις 13/01/2014, ο οποίος κι επανέλαβε την επίσκεψη του την μεθεπόμενη ημέρα.

 Ο Δήμος μας τελεί υπό αναμονή για την κατάθεση των συγκεκριμένων μελετών.

 Το Σάββατο 04/01/2014 η Επόπτρια Υγείας του Δήμου μας διενήργησε παρουσία του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Ύδρευσης, κατοίκων της περιοχής και εργαζομένων, δειγματοληψία νερού από το σημείο που υπήρχε ροή νερού κάτω από τον δρόμο, στην οδό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μεσαγρό.
Από τα αποτελέσματα πιστοποιημένου εργαστηρίου προέκυψε κατόπιν σχετικής ανάλυσης ότι το νερό αυτό εμπεριέχει 14,0 μg/l αρσενικό, 377 μg/l σίδηρο, 68,0 mg/l νιτρικά.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω αποτελέσματα επισημαίνουμε ότι το δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Μεσαγρού το οποίο από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που διενέργησε στις 13/12/2013 η Επόπτρια Υγείας του Δήμου – και με βάση τα αποτελέσματα του εργαστηρίου, εμπεριέχει 0,22 μg/l αρσενικό, g/l σίδηρο και 11,5 mg/l νιτρικά.

Επίσης με τα παραπάνω αποτελέσματα επισημαίνεται ότι: το δείγμα νερού από την γεώτρηση του Κρομμύδα στον Μεσαγρό εμπεριέχει σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που διενέργησε η επόπτρια υγείας του δήμου μας στις 30/09/2013: 0,68 μg/l αρσενικό , g/l σίδηρο και 9,6 mg/l νιτρικά. Σημειώνεται ότι η γεώτρηση Κρομμύδα τροφοδοτεί αποκλειστικά την δεξαμενή του Αγ.Θωμά στον Μεσαγρό.

Στο εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις νερού, είναι διαπιστευμένο όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία

 Τέλος, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι για αυτό το σοβαρό θέμα θα έχουμε περαιτέρω εξελίξεις και ενημέρωση που θα συνδέεται απαραίτητα με συγκεκριμένες διαπιστώσεις και εκτίμηση της σοβαρότητας του θέματος καθώς και προτάσεις για τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς επίλυσή του.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ