Δήμος Αίγινας. Ακύρωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Κάνουμε γνωστό ότι ακυρώνεται η αριθμ.πρωτ.1716/06-02-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, για λόγους που συνδέονται με την επανεξέταση των όρων της σχετικής πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Αίγινας,
Θ. Σακκιώτης