Δήμος Αίγινας. Έκδοση πιστοποιητικών από το ΚΕΠ.

Ενημερώνουμε το κοινό ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου , υπάρχει δυνατότητα έκδοσης απλών πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών..
Ο αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών,
Νεκτάριος Κουκούλης