Ανακοίνωση για την έναρξη πληρωμής των γονικών επιδομάτων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012 - 13.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, ότι την Τετάρτη, 12/3/14, ολοκληρώνονται όλες οι αναγκαίες υπηρεσιακές διαδικασίες και θα αρχίσουν οι πληρωμές δικαιούχων γονέων ή κηδεμόνων, που αφορούν το επίδομα μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με ίδια μέσα από την κατοικία τους στα σχολεία φοίτησης, για το σχολικό έτος 2012 – 13. Οι πληρωμές θα γίνουν από το Δήμο μέσω τραπεζικών λογαριασμών και θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του ποσού ανά δικαιούχο έγινε βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 35415/28.7.11 (ΦΕΚ 1701/Β/2011) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 52/15.12.11 & 47/6.9.12 του τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Βάσει των διατάξεων αυτών, αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο για τη δήλωση της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας των δικαιούχων από τα σχολεία φοίτησης, βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος του επιδόματος, είναι αποκλειστικά οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, στους οποίους και θα πρέπει οι γονείς ή κηδεμόνες να απευθύνονται για τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ