Ανακοίνωση από το Δήμο Αίγινας για την αποκομιδή των απορριμάτων.

Λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας της ΠΝΟ ,παρακαλούμε για τον περιορισμό της εναπόθεσης των απορριμμάτων και ζητούμε την κατανόηση σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νικόλας Τζίτζης