Δήμος Αίγινας. "Περί κανόνων της προεκλογικής προβολής ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2014"

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2014 ,σας καλούμε σε κοινή σύσκεψη την 8 Απριλίου 2014 ήμερα Τρίτη και ώρα 13.30μ.μ. στο Γραφείο Δημάρχου για θέματα που αφορούν στην προβολή των συνδυασμών σας ,στην κατανομή χώρων και γενικότερα σε ζητήματα που συνδέονται με τις προεκλογικές απαγορεύσεις στην προβολή του προεκλογικού υλικού στον δημόσιο χώρο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ