Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου Δ. Σχ. Μεσαγρού Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μεσαγρού – Αγίας Μαρίνας Αίγινας, για έξι έτη.

Οι φάκελοι προσφορών και δικαιολογητικών κατατίθενται και πρωτοκολλούνται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας ως την  27η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Συλλόγου Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μεσαγρού – Αγίας Μαρίνας Αίγινας, την 28η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Αίγινας (τηλ: 22973-20015) απ΄ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού. Αντίγραφο της διακήρυξης θα διατίθενται από το ως άνω Δημοτικό Σχολείο (Διευθυντής Κος Μπροκάκης, τηλ. 22970-71205)     

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α
 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ