Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Οπως μας ενημέρωσε η Κοινοπραξία ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ- ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που εκτελεί το έργο ¨κατασκευή του Βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας “ από την 15/5/2014 παραμένει κλειστό το τμήμα κεντρικής οδού ΚΑΛΑΜΑΚΗ από το ύψος της οδού που οδηγεί στην κεντρική δεξαμενή νερού της Κυψέλης , και για τα επόμενα 200 μέτρα πρός το λιμάνι του Λεοντίου ( μέχρι την είσοδο του εργοταξίου της κοινοπραξίας Αφαίας) . Πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση.