Υπηρεσία Ύδρευσης. Ανακοίνωση για το πρόβλημα της Δημοτικής Γεώτρησης "Αφαίας".

Δήμος Αίγινας. Υπηρεσία Ύδρευσης. Ανακοίνωση.
Σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει στην Δημοτική Γεώτρηση της «Αφαίας», ενημερώνουμε τους κατοίκους του Μεσαγρού ότι η βλάβη (Αλλαγή 120 μέτρων σιδηροσωλήνα της γεώτρησης) θα έχει αποκατασταθεί το αργότερο έως την Τετάρτη.
 
 Για την υπηρεσία Ύδρευσης
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ