Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση για το γραφείο Δημοτολογίου. Θα λειτουργεί μόνο για απολύτως επείγουσες υποθέσεις.

Ανακοινώνεται ότι λόγω έκτακτου οικογενειακού προβλήματος υγείας του αρμοδίου υπαλλήλου, το Δημοτολόγιο του Δήμου θα λειτουργεί μόνο για απολύτως επείγουσες υποθέσεις, έως την Παρασκευή, 27/6/2014.
Οι πολίτες που επιθυμούν πιστοποιητικά γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης θα εξυπηρετούνται μέσω του ΚΕΠ.
Για υποθέσεις που αφορούν αλλαγές στοιχείων ή δημιουργία νέων οικογενειακών μερίδων, πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών, μεταδημοτεύσεις  ή θέματα μητρώου αρρένων θα κατατίθενται αιτήσεις στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και θα διεκπεραιώνονται  το συντομότερο δυνατό.
Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την ταλαιπωρία.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ