Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην γεώτρηση του Μεσαγρού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης που είχε παρουσιαστεί στη δημοτική γεώτρηση λίγες ημέρες πριν. Η τροφοδοσία της δεξαμενής στην "Αφαία" γίνεται χωρίς προβλήματα.