Δήμος Αίγινας. Ενημέρωση για τις ακτές κολύμβησης.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ανακοίνωση.
Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις 28­5­2014 τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Τα δείγματα θαλασσινού νερού ελήφθησαν από τις εξής ακτές: 1. Πέρδικα 2. Άγιος Βασίλειος 3.Αγία Μαρίνα 4. Σουβάλα Ανατολική Ακτή 5. Σουβάλα Δυτική Ακτή 6. Κολώνα 7. Αύρα 8. Παναγίτσα Κατόπιν αυτού, ενημερώνουμε τους πολίτες μας ότι μπορούν να κολυμπούν σε όποια ακτή κολύμβησης επιθυμούν. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ