Δήμος Αίγινας. Ανακοινώσεις Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοινώσεις Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας.
Οι μητέρες που επιθυμούν να πάρουν μέρος ως ωφελούμενες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" παρακαλούνται να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 4/8/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Ο Δήμος Αίγινας απέστηλε και την κατάσταση μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής, την οποία όμως δεν δημοσιεύουμε καθώς περιέχει προσωπικά δεδομένα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δήμο Αίγινας προκειμένου να δείτε τη σχετική λίστα.