Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας για τα προβλήματα στην υδροδότηση.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Κάνουμε γνωστό στους πολίτες ότι η υδροδότηση του Νησιού έχει καταστεί τις τελευταίες ημέρες προβληματική εξ αιτίας της αντισυμβατικής συμπεριφοράς της Ναυτικής Εταιρείας μεταφοράς νερού ΛΕΒΕ ΝΕ. Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζουμε στο κοινό ότι τα καθημερινά δρομολόγια (πλόες) των υδροφόρων πλοίων της Εταιρείας προς τη θέση λιμένα Λεοντίου έχουν περιορισθεί κατά το ήμισυ, με αποτέλεσμα να υπάρχει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες σοβαρότατο πρόβλημα λόγω του ελλιπούς εφοδιασμού του δικτύου ύδρευσης με τις αναγκαίες, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ποσότητες νερού.

Επισημαίνουμε ότι από πλευράς του Δήμου έχουν τηρηθεί στο ακέραιο οι συμβατικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και οι προβλεπόμενες πληρωμές έχουν γίνει κανονικά. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τη στάση αυτή της Ναυτικής Εταιρείας ΛΕΒΕ ΝΕ. Ο Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε επιβαλλόμενη, λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης, νομική και διοικητική ενέργεια και σε κάθε περίπτωση προστατεύει το συμφέρον του Νησιού μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ