Δήμος Αίγινας. Απολογισμός ψηφιακών εργασιών.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 25/8/2014
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Με αυτό τον απολογισμό θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε το κοινό, για το αφανές, αλλά πολύ σημαντικό για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία ΟΛΩΝ των υπηρεσιών του Δήμου και των συνεργαζόμενων μονάδων (ΚΕΠ, Γραφείο Φορολογικής Εξυπηρέτησης, Λιμενικό Ταμείο, Αγροτικά Ιατρεία) έργο συμμαζέματος και εκσυγχρονισμού των  ψηφιακών υποδομών και της μηχανοργάνωσής του, που συντελέστηκε, με ευθύνη μας, αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά, κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου που λήγει. Τελικός στόχος οι καλύτερες υπηρεσίες προς τους Πολίτες.
Οι ψηφιακές υποδομές του Δήμου, όπως τις παραλάβαμε το 2011, αποτελούνταν από: Έναν πεπαλαιωμένο κεντρικό εξυπηρετητή (server), που λειτουργούσε οριακά σε ακατάλληλο χώρο, δεν παρείχε ασφάλεια δεδομένων και ήταν εκτεθειμένος σε εξωτερικές «επιθέσεις» ή στις πτώσεις τάσης ΔΕΗ. Μηχανολογικό εξοπλισμό που, με εξαίρεση λίγους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) που είχαν αγοραστεί σχετικά πρόσφατα, χρειαζόταν αναβάθμιση. Τοπικό δίκτυο αργό και χωρίς ασφάλεια από ψηφιακές «επιθέσεις». Πληθώρα συσκευών (επισκευάσιμων και μη) παρατημένων σε υπόγεια και αποθήκες, εδώ και χρόνια. Υπήρχε, επίσης, αταξία στις τηλεφωνικές γραμμές, που είχε ως αποτέλεσμα την δαπάνη υπέρογκων ποσών για τηλεφωνικά τέλη, αφού αρκετές από αυτές ήταν περιττές.
Μετά το σχεδιασμό και προγραμματισμό και την οργάνωση των προβλεπόμενων διαφανών διαδικασιών για προμήθεια των απαραίτητων υλικών και την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, που πραγματοποιήθηκαν και με την πολύτιμη συμβολή του μοναδικού υπαλλήλου του Τμήματος μηχανοργάνωσης, που ευχαριστούμε και συγχαίρουμε, οι υποδομές του Τομέα είναι σήμερα συμμαζεμένες, σύγχρονες και ασφαλείς. Σημειώνουμε ότι το κείμενο δεν αφορά την ιστοσελίδα του Δήμου, που χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση. Ευχαριστούμε τον κ. Στριγγάρη Γεώργιο για τη δωρεά υπηρεσιών hosting.
Οι δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους. Μετά την μεταφορά του Δημαρχείου, ο κεντρικός ψηφιακός εξοπλισμός εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σε αυτόνομο κλιματιζόμενο και με ελεγχόμενη πρόσβαση χώρο. Αναλυτικότερα έχουν γίνει τα εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Αγορά και εγκατάσταση δύο νέων εξυπηρετητών (server) σύγχρονης τεχνολογίας, σε αντικατάσταση των παλαιών, ενός για διαχείριση του τοπικού δικτύου, οργάνωση των χρηστών του (domain controller) και ενός για διαχείριση των βάσεων δεδομένων (database server).
Αγορά κι εγκατάσταση μεγάλης συσκευής παροχής αδιάλειπτης ισχύος (UPS - 5000VA) και σύνδεσή της με τους εξυπηρετητές (server) και το τηλεφωνικό κέντρο, για αποτελεσματική αντιμετώπιση των, συχνών για την Αίγινα, πτώσεων τάσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Αγορά και εγκατάσταση νέων μεγάλων δικτυακών διανομέων (switch) και δεκαπλασιασμός της ταχύτητας του εσωτερικού δικτύου από 100 σε 1000 mbps (1 GB).
Αγορά λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) με κεντρική διαχείριση, για όλες τις μονάδες.
Επέκταση του ψηφιακού δικτύου του ΚΕΠ Αίγινας για την επίτευξη υποστήριξης του Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΓΕΦ) μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ, μετά την κατάργηση της Δ Ο Υ  Αίγινας,  χωρίς την οποία επέκταση δεν θα εγκρινόταν η παραμονή του στο Νησί.  
Επίτευξη δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης στο λογιστικό σύστημα του Λιμενικού Ταμείου, για ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή του από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (διαδικασία σε εξέλιξη).  
Αγορά ειδικού λογισμικού για δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο κεντρικό δίκτυο του Δήμου από τις Κοινότητες. Η προσπάθεια έμεινε ημιτελής για τεχνικούς λόγους και κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αγορά νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου απαιτείτο, με προδιαγραφές εναρμονισμένες με τις ανάγκες του κάθε τμήματος και αγορά εκτυπωτών laser με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης (duplex) για οικονομία στο χαρτί, για τμήματα που κάνουν πολλές εκτυπώσεις.
Αναβάθμιση του εξοπλισμού των ταμείων με νέους Η/Υ για ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επισκευή και τοποθέτηση παρατημένου UPS για τους Η/Υ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ροή της εργασίας, αν υπάρχει αστάθεια στην τάση του ρεύματος.
Εκτύπωση λογαριασμών σε κοινό χαρτί Α4 (και όχι ακριβό προτυπωμένο) από εκτυπωτές laser με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης (duplex) για καλύτερη ταχύτητα εξυπηρέτησης, ποιότητα εκτύπωσης και οικονομία, σε αντικατάσταση των παλαιού τύπου δυσεύρετων εκτυπωτών ακίδας (dot matrix).
Επισκευή πολλών εγκαταλειμμένων συσκευών (Η/Υ και εκτυπωτών) και επανα-αξιοποίησή τους ή χρήση ανταλλακτικών από μη επισκευάσιμες για αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού.
Καθιέρωση κεντρικού ελέγχου των παραγγελιών και της εσωτερικής διανομής των αναλώσιμων υλικών (χαρτί εκτύπωσης, μελάνια), διότι διαπιστώθηκε απρογραμμάτιστη αγορά υλικών και σε κάποιες περιπτώσεις σπατάλη.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Ζητήθηκε αναβάθμιση εξυπηρέτησης από τον ΟΤΕ, με ορισμό αντιπροσώπου του ειδικά για το Δήμο. Με απόφαση του κ. Δημάρχου, παράλληλα, ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών ως ο μοναδικός υπεύθυνος για τις παραγγελίες και άλλες εντολές προς τον ΟΤΕ.
Επανεξετάστηκε εξ αρχής το δίκτυο των τηλεφωνικών γραμμών του Δήμου, ώστε να καταργηθούν περιττές από τις πρώην Κοινότητες ή να μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες ή να γίνει ένταξή τους στο μειωμένου κόστους σύστημα ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαδικασία αυτή αποδείχτηκε δύσκολη και επίπονη, γιατί εδώ και πολλά χρόνια εγκαθίσταντο τηλεφωνικές γραμμές χωρίς κανένα προγραμματισμό, μια από τις οποίες, χαρακτηριστικά, δεν βρήκαμε ακόμα που ανήκε.
Στα πλαίσια αυτά, καταργήσαμε τουλάχιστον 25 τηλεφωνικές γραμμές, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα στη λειτουργία των Υπηρεσιών. Το συνολικό οικονομικό όφελος, με μέτριους υπολογισμούς, υπερβαίνει τα 30.000 € ετησίως. Με πρόσφατη οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον,  προς όλους τους Δήμους της Χώρας επανεξετάζονται εκ νέου οι τηλεφωνικές γραμμές τους και εντός του Σεπτεμβρίου θα καταργηθούν και άλλες.
Η επιδότηση κινητής τηλεφωνίας αιρετών εξυπηρετήθηκε με φειδώ και όχι για όλη τη θητεία μας, οικονομική συνέπεια και προγραμματισμό και δεν προστέθηκε ούτε ένα € οφειλής, κατά τη δημοτική μας περίοδο.
Εξασφαλίστηκε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και εξοπλισμός για όσα αγροτικά ιατρεία μας ζητήθηκαν, λόγω του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) και για όποια τμήματα ή Κοινότητες δεν υπήρχαν ή ήταν προβληματικά.


Απολογιστικά, παραδίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βασικό και δομικό μας εμπόδιο, συνεχώς, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που καλυπτόταν περιστασιακά από εποχιακούς υπαλλήλους. Ευχαριστούμε τον απερχόμενο Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μας και όλους τους συνεργάτες μας αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου. Οι ψηφιακές υποδομές είναι τομέας γοργά εξελισσόμενος και χρειάζονται συνεχείς αναβαθμίσεις, γι’ αυτό και ευχόμαστε στη νέα Δημοτική Αρχή, να τις βελτιώνει συνεχώς για το καλό του Πολίτη.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ, Αντιδήμαρχος Αίγινας


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png