Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση προς τους δικαιούχους ειδικού τιμολογίου ύδρευσης.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Λόγω της λήξης της δημοτκής περιόδου στις 31/8/2014, ενημερώνουμε τους δικαιούχους επαγγελματικού ή άλλου είδους μειωμένου τιμολογίου ύδρευσης, ότι η νέα Δημοτική Αρχή και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν κάθε θεσμικό δικαίωμα να προβούν σε αλλαγές των προϋποθέσεων χορήγησής του, εάν κρίνουν ότι χρειάζονται. Παρακαλούμε τους δικαιούχους, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Ύδρευσης (τηλέφωνο: 2297320020), αλλά και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Δήμου στην ιστοσελίδα του (https://www.aegina.gr) και στα τοπικά ΜΜΕ, γιατί αν υπάρξουν αλλαγές στις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα χρειαστεί, ίσως, να υποβάλλουν νέες αιτήσεις.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κουκούλης Νεκτάριος