Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Δελτίο Τύπου.
Σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 25-7-2014 και την Δευτέρα 25-8-2014, πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί (έκτος και έβδομος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι επαναληπτικοί ψεκασμοί για τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος για τους οποίους και θα σας ενημερώσουμε.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ