Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης "Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2014-2015."

Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης "Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2014-2015."
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αίγινα, 01-10-2014
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 15598
                                                                                                                                                                                      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει

Την διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2014-2015΄΄.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 17η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 184.759,60 € πλέον του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.
Τα προς μεταφορά οχήματα είναι α) συρμός ρυμουλκού και ημιρουμουλκούμενου απορ/ρου συνολικού μήκους 16,00 μ και β) απορ/ρα αυτοκίνητα μήκους 8,00μ. και 8,50μ. και γ) φορτηγά μήκους 9,50 μ.
Η μεταφορά των οχημάτων θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει οχηματαγωγό ή οχηματαγωγά πλοία δυνάμενα να εκτελούν πλόες με ένταση ανέμου 7 Μποφόρ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιριών.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 9.237,98 € και βεβαιώνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Σκαφιδάς Χρήστος – τηλ. 22973-20032, 20019) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να τα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος,
Ευάγγελος Δέδες


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png