Δήμος Αίγινας. Ο κ. Δημήτρης Μούρτζης στις εκλογές της ΠΕΔΑ.

Δελτίο Τύπου.
Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης εξελέγη με τον συνδυασμό “ Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής για την Ανατροπή “ μετά την ολοκλήρωση των εκλογών για την ΠΕΔΑ ( Περιφερειακή ΄Ενωση Δήμων Αττικής ) που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014
Συγκεκριμένα ¨:
Έλαβαν:

    "Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής για την Ανατροπή", Δημήτρης Στεργίου: 113 ψήφους 

    "Αυτοδιοίκηση Πολιτών", Σαράντης: 64

    "Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία", Γκότσης: 53 

    "Νέα Αυτοδιοίκηση στην Αττική", Ιωακειμίδης: 44 

    "Λαϊκή Συσπείρωση": 17

    "Ανταρσία": 1
κατανομή των εδρών,
    ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ για την ανατροπή (Στεργίου): 9
    ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (Σαράντης): 5
    ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (Γκότσης): 5
    ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (Ιωακειμίδης): 4
    ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: 2
Ο Επικεφαλής της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, άρχισε ήδη τις διευρευνητικές διαβουλεύσεις προκειμένου να δρομολογηθεί η συγκρότηση του Προεδρείου της ΠΕΔΑ από τα 25 εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.