Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία.

Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ανακοίνωση.
Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 7-10-2014, πραγματοποιήθηκε επαναληπτικός ψεκασμός (ένατος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και για τους επόμενους ψεκασμούς, που πιθανόν ακολουθήσουν, θα σας ενημερώσουμε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ