Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ενημέρωση σχετικά με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμόν 2360 / 132394 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2992 /τ.β/ 5-11-2014) «Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και της διακοπής λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 του 4056/2012 και όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 του Ν. 4235/2014» και του νόμου 4056/12-3-2012, που αναφέρεται σε ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υπενθυμίζουμε στους κτηνοτρόφους, ότι όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που: λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης ή έχει διακοπεί η λειτουργία τους ή οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηρισθεί σαν αυθαίρετες, υποχρεούνται να λάβουν άδεια εγκατάστασης από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου (μέχρι 12-3-2015), εφόσον έχουν τη δυνατότητα από τους όρους εγκατάστασης που αναφέρει ο νόμος.
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας των τριών ετών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων και κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης.

Η παραπάνω τριετής παράταση δεν χορηγείται μόνο σ’ εκείνες τις περιπτώσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στις οποίες έχουν σημειωθεί και καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές φανερές παραβάσεις όλης της σχετικής νομοθεσίας και δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να αρθούν οι παρατυπίες.

Στους φορείς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διαπιστώνονται παραβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της 2360/132394 ΚΥΑ επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης) και πρόστιμα από 500ευρώ έως 20.000ευρώ πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νήσων, στα τηλέφωνα 2131618503 / 534 / 521.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png