Δήμος Αίγινας. Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Αίγινας έτους 2015.