Δήμος Αίγινας. Τεχνική Υπηρεσία. Υποβολή αίτησης - δήλωσης υδροληψίας (πηγάδια).

Δήμος Αίγινας. Τεχνική Υπηρεσία.
Υπενθυμίζουμε στους υπόχρεους ότι την 31/12/2014 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης - δήλωσης υδροληψίας (πηγάδια). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Δήμο Αίγινας, Τεχνική υπηρεσία .
Επικ. κ. Βλαστός Νίκος 22973 20061.