Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού κληροδοτήματος Σπύρου Αλυφαντή (Ράκειο).

Δήμος Αίγινας.
Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2014 λαμβάνοντας υπόψιν τη διαθήκη του Σπυρίδωνος Παναγ. Αλυφαντή
και το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν. 4182/2013 αποφάσισε ομόφωνα (αρ. απόφασης 5/2014) να γίνουν όλες
οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ
ΑΛΥΦΑΝΤΗ) για το έτος 2015 ως εξής :
 
− θα ενισχυθούν οικονομικά αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την
Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των 2.000,00 €, το οποίο θα μοιραστεί
σε προπτυχιακούς φοιτητές
− Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ)
– Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
1. - Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων εγγράφων.
2. - Πρόσφατο Πιστοποιητικό σπουδών
3. - Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 09-01-2015 έως και την Δευτέρα 19-
01-2015
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο
2297320065
 
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png