Δήμος Αίγινας. Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. πρωτ. 941/26.01.2015 Ανακοίνωση του, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο [2] μηνών, ο οποίος θα απασχοληθεί στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 27.01.2015 έως και 02.02.2015 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου μας [τηλ. 22973 20034].
Ο Δήμαρχος
Μούρτζης Γ. Δημήτριος