Το δάνειο και η πληρωμή των οφειλών του Δήμου.

Δελτίο Τύπου
Είναι γνωστό σε πολλούς δημότες το τεράστιο χρέος, ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που παρέλαβε η παρούσα δημοτική αρχή. Τα χρέη αυτά τα δημιούργησε η προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά η παρούσα δημοτική αρχή πρέπει να τα πληρώσει.

Το τεράστιο αυτό ποσό μπορεί να βρεθεί μόνο με δανεισμό. Η δημοτική αρχή γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ζητήσει προσφορές από Τράπεζες. Οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Δήμου δεν συμφώνησαν στη λήψη δανείου. Όταν ήρθαν οι προσφορές, επιλέχθηκε η συμφερότερη, της τράπεζας Marfin Egnatia Bank με χαμηλότερο επιτόκιο από τις άλλες και με αποπληρωμή 20 χρόνων. Τότε, η μειοψηφία άλλαξε θέση και πρότεινε τη λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που έχει όμως μεγαλύτερο επιτόκιο και 10 μόνο χρόνια αποπληρωμής, δηλαδή μηνιαία δόση που δεν μπορεί να καλύψει ο Δήμος.

Μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη δανείου, οι αρχηγοί των παρατάξεων της μειοψηφίας κατέφυγαν σε συνεχείς προσφυγές, με σκοπό την ακύρωση της απόφασης, επικαλούμενοι τυπικούς λόγους, όπως π.χ. ότι η απόφαση τοιχοκολλήθηκε και το πρακτικό τοιχοκόλλησης δεν το υπέγραψαν δύο μάρτυρες αλλά μόνο ένας. Με την παρελκυστική αυτή τακτική παρήλθε εξάμηνο από την ημερομηνία που δόθηκε η προσφορά προς το Δήμο και, εν μέσω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η Marfin Egnatia Bank ειδοποίησε το Δήμο ότι δεν μπορεί πλέον να τον δανείσει με αυτούς τους ιδιαίτερα  ευνοϊκούς όρους.

Η μεγάλη καθυστέρηση της εξόφλησης των προμηθευτών του Δήμου, έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την προσφυγή των πιστωτών στα δικαστήρια και στην έκδοση διαταγών πληρωμής (και μάλιστα με τόκους και δικαστικά έξοδα), γεγονός που μπορεί να φέρει το Δήμο σε αδιέξοδο.

Το κυριότερο, όμως, που πρέπει να τονισθεί και να γίνει κατανοητό από τους συμπολίτες μας, είναι ότι, η καθυστέρηση του δανείου που προκλήθηκε από τις αλλεπάλληλες προσφυγές των επικεφαλής της αντιπολίτευσης, έχει δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία του νησιού μας: Από το δάνειο αυτό πρόκειται να εξωφληθούν και 51 αιγινήτες επαγγελματίες με το ποσό των 1.150.000 ευρώ περίπου. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι θα σήμαινε για την οικονομία και η κοινωνία της Αίγινας η άμεση εισροή αυτού του μεγάλου ποσού, ιδιαίτερα την δύσκολη αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στη δανειοδότηση και εντείνει τις προσπάθειες της, ώστε οι σχετικές διαδικασίες να περατωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αίγινας