Ο Δήμος Αίγινας για το κτίριο του ΚΕΠ.

Δελτίο Τύπου
Επειδή γράφονται πολλά ανακριβή για το κτίριο του ΚΕΠ, τόσο το παλιό όσο και το νέο, θεωρούμε αναγκαία την αποκατάσταση της αλήθειας.

Δεν είναι, λοιπόν, αλήθεια ότι το δικαστήριο αποφάσισε την έξωση επειδή ο Δήμος δήθεν δεν πλήρωνε το ενοίκιο. Η αλήθεια είναι ότι η έξωση αποφασίσθηκε επειδή έληξε η μίσθωση και το δικαστήριο έκρινε ότι ο Δήμος δεν προστατεύεται από τους νόμους που ισχύουν στις εμπορικές μισθώσεις.

Δεν είναι αλήθεια ότι ο Δήμος αρνήθηκε την παράταση της μίσθωσης παρά το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια ήταν πρόθυμη για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος επιθυμούσε και επεδίωξε σταθερά να παραμείνει το ΚΕΠ στο κτίριο της οδού Αφαίας. Αντίθετα, η  ιδιοκτήτρια του κτιρίου άλλαξε πολλές φορές την άποψή της στο θέμα αυτό, πιθανόν από λανθασμένες συμβουλές.

Συγκεκριμένα, η ιδιοκτήτρια στις αρχές του 2007 δήλωσε στον Δήμαρχο ότι επιθυμεί να της αποδοθεί το κτίριο με το τέλος της μίσθωσης για ιδιοχρησία και την επιθυμία αυτή επανέλαβε με εξώδικο που απέστειλε στο Δήμο τον Οκτώβριο του 2007. Και τόνισε ότι η καθυστέρηση της καταβολής των μισθωμάτων από το Δήμο – γεγονός αναμφισβήτητο που συνέβαινε από την αρχή της μίσθωσης το 2004,  και που οφείλεται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες του Δημοσίου – της δημιουργεί προβλήματα στις οικονομικές υποχρεώσεις της. Η άποψη αυτή αντιμετωπίσθηκε με κατανόηση από τη διοίκηση του Δήμου και ξεκίνησε τις χρονοβόρες διαδικασίες για τη μίσθωση νέου ακινήτου.

Λίγους μήνες αργότερα, η ιδιοκτήτρια δήλωσε ότι συμφωνεί για τη συνέχιση της μίσθωσης, αν ο Δήμος αυξήσει το μηνιαίο ενοίκιο από 850 € σε 2.500 €, δηλαδή αύξηση περίπου 194%. Η διοίκηση του Δήμου την ενημέρωσε ότι τέτοια αύξηση απαγορεύεται από το νόμο αλλά και τη λογική. Η αύξηση που δικαιολογείται  για την παράταση της μίσθωσης, είναι εκείνη που προβλέπεται από το νόμο.
Όταν έγινε η προκήρυξη για το νέο κτίριο του ΚΕΠ, η ιδιοκτήτρια θα μπορούσε να συμμετάσχει στη δημοπρασία έχοντας σχεδόν βέβαιη την επανενοικίαση με συμφέροντες όρους, αλλά δεν το έκανε.

Στις 11/11/2008 κοινοποίησε στο Δήμο αγωγή με την οποία απαιτεί ως μίσθωμα από 12/12/2007 που έληξε η μίσθωση μέχρι 27/10/2008 που έγινε η έξωση, το ποσό των 25.600 € αντί του ποσού των 8.925 € που ήδη έλαβε και που αντιστοιχεί στο ενοίκιο των 850 € το μήνα.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29/10/2008 ο Δήμαρχος ζήτησε από την ιδιοκτήτρια που ήταν παρούσα, να μην επιμείνει στην βίαιη έξωση, αλλά να επιτρέψει στο ΚΕΠ να λειτουργεί μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το νέο κτίριο. Η ιδιοκτήτρια αρνήθηκε και ζήτησε την άμεση εκκένωση του κτιρίου γιατί το χρειάζεται για τον νέο ένοικο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ενημέρωσε τηλεφωνικά τη δικηγόρο του Δήμου ότι συμφωνεί να επανέλθει το ΚΕΠ στο κτίριο της οδού Αφαίας.

Από τα ανωτέρω γεγονότα, προκύπτει αβίαστα ότι ο Δήμος ποτέ δεν αρνήθηκε τη συνέχιση της μίσθωσης, σε αντίθεση με την ιδιοκτήτρια, της οποίας η στάση χαρακτηρίζεται από παλινωδίες και υπαναχωρήσεις, που οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα σε κακούς συμβούλους.

Σχετικά με το νέο κτίριο που θα μεταφερθεί το ΚΕΠ, δεν είναι αλήθεια ότι το μηνιαίο μίσθωμα είναι 1.500 €. Η αλήθεια είναι ότι το μίσθωμα που προσφέρθηκε κατά τη δημοπρασία είναι 1.300 € σταθερό για τα 4 χρόνια της μίσθωσης. Ο Δήμος δεν θα καταβάλλει καμία άλλη δαπάνη για μετατροπές και επισκευές. Για σύγκριση, να λάβει κανείς υπόψη ότι για το κτίριο της οδού Αφαίας, ο Δήμος δαπάνησε για κατασκευές και ανακαινίσεις το ποσό των 41.971 €. Οι κατασκευές αυτές παραμένουν βέβαια στο κτίριο και μετά την αποχώρηση του ΚΕΠ και αποβαίνουν σε όφελος της ιδιοκτήτριας. Οπότε, το πραγματικό μηνιαίο όφελος της ιδιοκτήτριας δεν είναι μόνο το ενοίκιο των 850 €, αλλά και το ποσό των 711 € που προκύπτει αν επιμερίσουμε το ποσό της ανακαίνισης και επισκευής στους 59 περίπου μήνες που παρέμεινε το ΚΕΠ.

Διαβεβαιώνουμε τους δημότες, ότι αποκλειστικό κριτήριο των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής είναι το συμφέρον του Δήμου με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και νομιμότητας.

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αίγινας.